Pohřební služby

Zajišťujeme kompletní kremační a pohřební služby po celé ČR. Převážná většina se uskutečňuje v obřadních síních v České Lípě, Novém Boru, Jablonném v Podještědí, dále v kostelech církve katolické, československé husitské a církve bratrské, které se nacházejí v našem okrese. Rozloučení se zemřelým můžeme uskutečnit také pouze na hřbitově. V neposlední řadě provádíme také pohřby v domě smutku, ty většinou mají svoji tradici na vesnici, vše je závislé na přání rodiny. Kremaci zajišťujeme převážně v krematoriu Likrem, Noviny pod Ralskem.

Mezi naše služby je zahrnuto zajištění veškerých náležitostí spojených s úmrtím. Výběr způsobu pohřbu, obřadní síně, hřbitova, dále uložení urny, vsyp nebo rozptyl na pietních loučkách, doplňkové a nadstandardní pohřební služby, převozy zesnulých z místa úmrtí po celé ČR i ze zahraničí, při dodržení předpisů s tím souvisejících, včetně oblečení a úpravy zesnulého.

Dále zajišťujeme služby fotografa, kameramana, hudebního doprovodu, nosičů, smutečního řečníka, autobusu pro smuteční hosty, reprezentativního auta k odvozu zesnulého. Zhotovení smutečních kytic a věnců s dovozem na místo konání pohřbu. Výkopy hrobů, přesypy uren, exhumace tělesných ostatků, zhotovení štítků na urny, fotografie na porcelán.

Na matrice vyřizujeme vystavení úmrtního listu. Poskytujeme Vám písemné informace ohledně postupu při podání žádosti o vdovský, vdovecký a sirotčí důchod, vydáváme potvrzení o vyřizování a účasti na pohřbu a další poradenskou činnost, která se týká našich služeb.

Zajistíme za Vás veškeré náležitosti

Odvoz a převozy zemřelých
Zajištění smutečního obřadu v obřadních síních, krematoriích a kostelech
Zhotovení smutečních věnců a kytic
Kremace zemřelého
Provádění klasického pohřbu do hrobů a hrobek
Natištění smutečního oznámení
Zhotovení smutečních věnců a kytic
Oblečení a úprava zesnulého
Uložení zemřelých v chladicím zařízení
Zajištění hudebníka, řečníka, faráře
Vydávání a ukládání uren, provádění rozptylu
Vyřízení úmrtního listu na matrice

Druhy pohřbů

Pohřeb žehem - kremace

Zpopelnění zemřelého s rakví v krematoriu. Zpopelněné ostatky se ukládají na pohřebištích.

Pohřeb do hrobu

Tradiční způsob pohřbu zemřelého v rakvi do země - do řadového nebo volně stojících hrobu.

Pohřeb do hrobky

Další tradiční způsob pohřbu je do hrobky. Používají se rakve z tvrdého dřeva (nejčastěji dubové) ve spojení s kovovou vložkou, nebo použití dvouplášťové rakve.

Ukládání uren, rozptyl popela

Urnu s popelem zemřelého je možné uložit do hrobu, hrobky či na jejich nadzemní část, buďto samostatně, nebo třeba do prosklené skříňky.
Pokud je na hřbitově k dispozici kolumbárium, je možné urny ukládat rovněž zde.
Další možností uložení zpopelněných ostatků je rozptyl či vsyp popela na rozptylové, resp. vsypové loučce příslušného hřbitova. Ne každý hřbitov má však zřízenu rozptylovou či vsypovou loučku.
© 2024 AUXILIA s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
phone