Důležité informace

Důležité informace

  • Informujte se o podmínkách v našich kancelářích.
  • K objednání pohřbu potřebujete Váš občanský průkaz a list o prohlídce zemřelého.
  • Šaty pro zesnulého předejte při objednání pohřbu.
  • Dle zákona o pohřebnictví nesmí zdravotnický personál a lékaři doporučovat pohřební služby, jestli Vás někdo nutí jít k určité pohřební službě, nedejte se, jedná protizákonně.

Jak postupovat?

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat o krocích, které je vhodné udělat v případě úmrtí Vašeho blízkého:

  • Nejdříve si sami vyberte pohřební službu.
  • Důkladně se informujte o cenách a službách Vámi vybrané pohřební služby.
  • Při úmrtí v bytě nejdříve přivolejte lékaře. Po této prohlídce odvoz zemřelého z bytu zajišťuje pohřební služba, kterou si vyberete a objednáte telefonicky.
  • Důležitá je tradice pohřební služby.

Paragraf o ochraně spotřebitele

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:
Ve smyslu a podle ustanovení § 14 a § 20d až § 20za zák. č. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli (klientu) tato.

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:
(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelných a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výboru nebo služby věcně příslušných. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, který je Česká obchodní inspekce - www.coi.cz Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.
(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

© 2024 AUXILIA s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
phone